Taj Designer Group...


 

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

 

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و به هر گونه عملیات ساختمانی نظارت میکند ، وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده که مبحث 19 آن مربوط به صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها میباشد .
 مبحث 19 در سال 1370 به تصویب هیات محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان های کشور الزامی گردید .در حال حاضر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمام ساختمان های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمام ساختمان های خصوصی واقع در شهرهای استان تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری گردیده است .
آنچه در حال حاضر در همکاری سازمان بهینه سازی مصرف  سوخت کشور با شهرداری ها سازمان نظام مهندس مد نظر میباشد ، رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن است
اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که یکی از موارد آن نصب پنجره های دو جداره استاندارد میباشد تنها باعث افزایش 5 درصدی هزینه های ساختمان میگردد ولی از طرف دیگر ظرفیت سیستم سرمایش و گرمایش مورد نیاز را میتوان تا حدود  زیادی کوچک انتخاب نمود که به نوبه خود کاهش زیاد هزینه ها را در این قسمت شامل میشود .بعلاوه اینکه ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین  وافزایش سطح رفاه جامعه و در نتیجه کاهش هزینه های اولیه را نیز موجب میگردد .

 

مبحث 19